Comisii de specialitate

Primăria Seaca

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei, comert si integrare europeana, compusa din:

Militaru Florian

Ionica Marian

Savu Viorel

Gusa Constanta 

Preda Paul 2


2. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si a linistii publice, respectarea drepturilor omului, compusa din:

Udrea Marin

Geacarel Robert

Preda Paul 1


3. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, munca, protectie sociala, activitati sportive si agrement, compusa din:

Babadac Romica

Rogoveanu Dumitru

Bolnavu Victor

Stiri MDRAP

Ultimele stiri